11.03.2005 (97)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Vincent Lübeck
1656 - 1740
Präludium g-moll
Johann Gottfried Walther
1684 - 1748
Jesu, meine Freude
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge g-moll (BWV 535)
Impressum