04.11.2005 (130)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Fantasie c-moll (BWV 562)
Johannes Brahms
1833 - 1897
O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen op. 122 Nr.4
Johannes Brahms
1833 - 1897
Herzlich tut mich erfreuen op. 122 Nr.7
Johannes Brahms
1833 - 1897
Herzlich tut mich verlangen op. 122 Nr.10
Johannes Brahms
1833 - 1897
O Welt, ich muß dich lassen op. 122 Nr.11
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 546)
Impressum