25.07.2008 (266)
an der Orgel: Jörg Jacobi
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Nun bitten wir den heilgen Geist (BuxWV 208)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium g-moll (BuxWV 148)
Johann Speth
1664 - nach 1719
Toccata secunda oder zweites musikalisches Blumenfeld
Johann Pachelbel
1653 - 1706
Ciacona d-moll
Johann Speth
1664 - nach 1719
Toccata sexta oder sechstes musikalisches Blumenfeld
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in g (BuxWV 149)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Nun bitten wir den heilgen Geist (BuxWV 208)
Impressum