29.05.2009 (304)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 631)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ (BWV 632)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 633)
Girolamo Frescobaldi
1583 - 1643
Aria detta Balletto
Franz Tunder
1614 - 1667
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Carl Philipp Emanuel Bach
1714 - 1788
Sonate a-moll (Wq 70/4)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667)
Impressum