17.10.2003 (30)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Vincent Lübeck
1656 - 1740
Präludium g-moll
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Ach Gott, vom Himmel sieh’ darein (BWV 741)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Jesus Christus, unser Heiland (BWV 665)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Jesus Christus, unser Heiland (BWV 666)
Johann Gottfried Walther
1684 - 1748
Concerto h-moll
Impressum