21.08.2009 (316)
an der Orgel: Hyunjoo Na
Sperindio Bertoldo
um 1530 - 1570
Toccata seconda
Sperindio Bertoldo
um 1530 - 1570
Ricercar del Sesto Tuono
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in D (BuxWV 139)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Nun lob mein Seel’ den Herren (BuxWV 212)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654)
Vincent Lübeck
1656 - 1740
Präludium G-dur
Impressum