23.10.2009 (325)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge d-moll (BWV 539)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Erhalt uns Herr bei deinem Wort (BuxWV 185)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (BuxWV 222)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Ein feste Burg ist unser Gott (BuxWV 184)
Felix Mendelssohn Bartholdy
1809 - 1847
Sonate f-moll op. 65 Nr.1
Impressum