04.03.2011 (389)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in g (BuxWV 149)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ (BWV 655)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Lamm Gottes unschuldig (BWV 656)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Nun danket alle Gott (BWV 657)
Flor Peeters
1903 - 1986
Konzertstück
Impressum