08.04.2011 (394)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Lamm Gottes unschuldig (BWV 618)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christe, du Lamm Gottes (BWV 619)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christus, der uns selig macht (BWV 620)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Da Jesus an dem Kreuze stund’ (BWV 621)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Mensch, bewein’ dein Sünde groß (BWV 622)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BWV 623)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Hilf Gott, daß mir’s gelinge (BWV 624)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge f-moll (BWV 534)
Impressum