07.10.2011 (419)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge a-moll (BWV 551)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Ach Gott, vom Himmel sieh’ darein (BWV 741)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 1099)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (BWV 1114)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 546)
Impressum