23.03.2012 (443)
an der Orgel: Thomas Engler
Johann Pachelbel
1653 - 1706
An Wasserflüssen Babylon
Johann Pachelbel
1653 - 1706
O Lamm Gottes unschuldig
Johann Pachelbel
1653 - 1706
O Mensch, bewein dein Sünde groß
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Partita “Ach, was soll ich Sünder machen” (BWV 770)
Impressum