03.05.2013 (498)
an der Orgel: Hyunjoo Na
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in C (BuxWV 137)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 642)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ lag in Todesbanden (BWV 625)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 199)
Domenico Zipoli
1688 - 1726
Suite d-moll
Impressum