26.07.2013 (510)
an der Orgel: Hyunjoo Na
Georg Böhm
1661 - 1733
Präludium g-moll
Johannes Brahms
1833 - 1897
Herzliebster Jesu op. 122 Nr.3
Johannes Brahms
1833 - 1897
Schmücke dich, o liebe Seele op. 122 Nr.2
Johannes Brahms
1833 - 1897
O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen op. 122 Nr.4
Johann Adam Reincken
1643 - 1722
Fuga g-moll
Jan Pieterszoon Sweelinck
1562 - 1621
Est-ce Mars
Alexandre Guilmant
1837 - 1911
Marche en ré majeur
Impressum