20.09.2013 (518)
an der Orgel: Sachiko Meßtorff
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge e-moll (BWV 548)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ (BWV 675)
Franz Liszt
1811 - 1886
Präludium und Fuge über BACH
Impressum