16.10.2015 (620)
an der Orgel: Franziska Classen
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Toccata in F (BuxWV 157)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Triosonate G-dur (BWV 530)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge a-moll (BWV 543)
Jan Janca
1933
Orgelverse „Hilf, Herr meines Lebens“
Impressum