26.02.2016 (638)
an der Orgel: Amelie Held
Nicolaus Bruhns
1665 - 1697
Präludium G-dur
Johannes Brahms
1833 - 1897
O Welt, ich muß dich lassen op. 122 Nr.6
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge e-moll (BWV 548)
Johannes Brahms
1833 - 1897
Herzlich tut mich erfreuen op. 122 Nr.7
Petr Eben
1929 - 2007
Hommage à Dietrich Buxtehude
Impressum