23.07.2004 (67)
an der Orgel: Cindy Rinck
Felix Mendelssohn Bartholdy
1809 - 1847
Präludium und Fuge d-moll op. 37 Nr.3
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (BWV 617)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
In dir ist Freude (BWV 615)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Heut’ triumphieret Gottes Sohn (BWV 630)
August Gottfried Ritter
1811 - 1885
Sonate Nr. 1 d-moll op. 11
Impressum