13.04.2018 (746)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Heinrich Scheidemann
1596 - 1663
Dic nobis Maria (Motettenkolorierung nach G. Bassano)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ lag in Todesbanden (BWV 718)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Triosonate G-dur (BWV 530)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge C-dur (BWV 545)
Impressum