04.05.2018 (749)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge a-moll (BWV 551)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ (BWV 632)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 633)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ (BWV 635)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Vater unser im Himmelreich (BWV 636)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BWV 652)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge C-dur (BWV 531)
Impressum