15.10.2021 (868)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge e-moll (BWV 533)
Jan Pieterszoon Sweelinck
1562 - 1621
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Heinrich Scheidemann
1596 - 1663
Mensch, willst du leben seliglich
Johann Gottfried Walther
1684 - 1748
Concerto h-moll
Impressum