12.11.2021 (872)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 549)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
In dich hab ich gehoffet, Herr (BWV 640)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 642)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Alle Menschen müssen sterben (BWV 643)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (BWV 644)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge h-moll (BWV 544)
Impressum