13.10.2006 (177)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Fantasie und Fuge c-moll (BWV 537)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 691)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 690)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Vor deinen Thron tret’ ich hiermit (BWV 668)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Passacaglia c-moll (BWV 582)
Impressum