20.10.2006 (178)
an der Orgel: Cindy Rinck
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium g-moll (BuxWV 148)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt (BWV 637)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin (BWV 616)
Johann Pachelbel
1653 - 1706
Präludium d-moll
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)
Max Reger
1873 - 1916
Toccata d-moll op. 59/5
Max Reger
1873 - 1916
Fuge D-dur op. 59/6
Impressum