21.09.2007 (225)
an der Orgel: Rhonda Edgington
Girolamo Frescobaldi
1583 - 1643
Aria detta Balletto
Johann Steffens
1559/60 - 1616
Fantasia in a-moll
Johann Jakob Froberger
1616 - 1667
Toccata da sonarsi alla levatione
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Christ unser Herr zum Jordan kam (BuxWV 180)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Fuge c-moll (BWV 575)
Impressum