18.07.2008 (265)
an der Orgel: Rhonda Edgington
Heinrich Scheidemann
1596 - 1663
Dic nobis Maria (Motettenkolorierung nach G. Bassano)
Mauricio Kagel
1931
Rossignol (aus: Rrrrrrr... - Acht Orgelstücke)
Mauricio Kagel
1931
Ragtime (aus: Rrrrrrr... - Acht Orgelstücke)
John Cage
1912 - 1992
Souvenir
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in g (BuxWV 150)
Impressum