18.09.2020 (854)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge d-moll (BWV 539)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Triosonate C-dur (BWV 529)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge G-dur (BWV 541)
Impressum